Loading...
Elektrik Projeleri 2022-05-08T23:15:52+00:00

Elektrik Projeleri

Elektrik projesi nedir sorusuna binanın gerekli ve taahhütle belirlenmiş elektrik alt yapısının gerçekleştirilmesi cevabı verilebilir. Elektrik tesisatı projeleri aydınlatmadan, trafoya, orta gerilim şebekesinden prizlerin planlanmasına, yangın ihbar sistemlerinden güvenlik sistemlerine, bilgisayar alt yapısından veri alt yapısına geniş bir ölçekte yapılan projelendirme işlemlerini kapsamaktadır.

Bir yapının elektrik alt yapısı ile ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesi için elektrik projeleri yapılır. Bir binanın mekanik statik ve mimari projelerinin yanı sıra elektrik projeleri de gereklidir. Elektrik projeleri ruhsat ve uygulama projeleri olarak ikiye ayrılır. Ruhsat projeleri belediyeden ruhsat alabilmek için çizilmesi gereken projelerdir. Uygulama projeleri ise projenin elektrik alt yapısının eksiksiz olarak yerine getirilmesi için uygulanan projelerdir. ALA YAPI gerek ruhsat projelerinde gerekse de uygulama projelerinde hizmet vermektedir.