Loading...
Mimarlık Projeleri 2022-05-09T00:06:48+00:00

Ala Yapı & Mimarlık

Mimarlık Projeleri

Mimarlık, mekanları tasarlama durumudur. İnsanların yaşamasını kolaylaştırmak ve mekan ihtiyacını karşılamak için gerekli alanları, işlevsel gereksinmeleri teknik ve ekonomik olanaklarla bağdaştırarak estetik yaratıcılıkla inşa etme sanatı ve bilimidir.

Yani mimarlık bir felsefedir. Bir yaşam biçimidir…

Mimarinin geçmişi çok eskiye dayanmaktadır. Henüz yazının icadından önceki prototip yapılarda bile mimarlık anlayışının varlığı görülür. Hazırlık kültürleri olarak Anav, Afanasyevo, Andronovo kültürlerini ele aldığımızda ilkel kulübe yapılarının aynı zamanda ilkel mimarlık anlayışı olduğunu da belirtebiliriz. Dönemin ilkel insanları barınma gibi temel ihtiyaçları başta olmak üzere sanat yapmak için de farklı kulübe inşa ettikleri görülmektedir. Sadece barınma amaçlı yapmadıklarının en somut göstergesi ise mezarlarının çevresini oval olarak tasarlamalarıdır. Bu anlayış da gösterir ki salt mezar inşa etme çabasında olmadıkları görülür. Buradan anlaşılacağı gibi mimarlık sanatının zaman zaman değişik kültürlerin etkisiyle değişime uğramış üslup ve anlayışları vardır.

ALA YAPI olarak siz değerli müşterilerimizin istekleri doğrultusunda ekonomik, estetik ve ihtiyaçları karşılayacak tasarımlar sunuyoruz.